ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΕΠ/ΔΕΗ

E-mail Εκτύπωση

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η    Νο 3

 

         Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Εφορευτική Επιτροπή στη σημερινή της συνεδρίαση καθόρισε τη διαδικασία των αρχαιρεσιών της 28ης Μαρτίου 2012.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

1.  Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν στα γραφεία του Συλλόγου, οδός Στουρνάρη 73-75 (αμφιθέατρο) και από ώρα 08.00 π.μ. μέχρι 6.00 μ.μ

        Ο χρόνος της ψηφοφορίας είναι δυνατό να παραταθεί αν κατά τη λήξη του βρίσκονται ακόμη συνάδελφοι στα γραφεία του συλλόγου για να ψηφίσουν.

2.     Σύμφωνα με το νόμο 1264/82 δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου.

3.    Σύμφωνα με τα Καταστατικά του Συλλόγου μας, της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και του ΕΚΑ ο αριθμός των σταυρών προτίμησης που δικαιούται να βάλει ο ψηφοφόρος, θα είναι αντίστοιχα:

-              Μέχρι 11 για το Διοικητικό Συμβούλιο

-              Μέχρι  3  για την Εξελεγκτική Επιτροπή

-              Μέχρι  3  για το Πειθαρχικό Συμβούλιο

-              Μέχρι 10 για τους αντιπροσώπους στη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

-              Μέχρι 10 για τους αντιπροσώπους στο Ε.Κ.Α.

4.   Οι σταυροί προτίμησης να σημειώνονται μπροστά από το ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου με στυλό μελάνης ή διαρκείας χρώματος μπλε ή μαύρου. Δεν επιτρέπονται διαγραφές και προσθήκες ονομάτων στα ψηφοδέλτια  ή σημειώσεις πάνω σ’ αυτά.

       Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση από τους ψηφοφόρους άλλων ψηφοδελτίων πλην εκείνων, που θα διατίθενται από την Εφορευτική Επιτροπή.

       Αν στον ίδιο φάκελο βρεθούν περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια τότε όλα είναι άκυρα.

       Σε κάθε φάκελο θα μπαίνει το ψηφοδέλτιο του ίδιου χρώματος.

       Αν σε κάποιο φάκελο βρεθεί ψηφοδέλτιο διαφορετικού χρώματος από εκείνο του φακέλου θα είναι άκυρο.

5.  Κατά τη  διάρκεια  διεξαγωγής των εκλογών μέχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων μπορεί να παρευρίσκονται από ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού, ο οποίος θα πρέπει να γνωστοποιηθεί, εγγράφως, στην Εφορευτική Επιτροπή πριν την έναρξη της ψηφοφορίας.

6.  Τα μέλη του Συλλόγου που υπηρετούν στην Αθήνα, Πειραιά και περίχωρα, θα προσέλθουν στα γραφεία του Συλλόγου αυτοπροσώπως έχοντας μαζί τους απαραίτητα το Ατομικό Βιβλιάριο Ασθενείας και το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

        Στο βιβλιάριο ασθενείας θα σημειώνεται από το δικαστικό αντιπρόσωπο η χρονολογία άσκησης του εκλογικού δικαιώματος του μέλους, η διάρκεια της θητείας των αντιπροσώπων, που ψήφισε, καθώς και η διάρκεια θητείας των οργάνων που θα ψηφίσουν οι αντιπρόσωποι.

7.   Σχετικά με τον τρόπο ψηφοφορίας των μελών του Συλλόγου, που υπηρετούν εκτός Αττικής θα εφαρμοσθεί η παρακάτω διαδικασία.

         Η Εφορευτική Επιτροπή στέλνει σε κάθε συνάδελφο μαζί με την ανακοίνωση αυτή:

α.     Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα συμπληρώσει όλα τα περιεχόμενα στοιχεία του εντύπου και επιπλέον την Υπηρεσία που υπηρετεί, τη Μισθολογική Ομάδα, που ανήκει και τον αρ. μητρώου ΔΕΗ.

β.     Ψηφοδέλτια των πέντε συνδυασμών και ψηφοδέλτιο για την τροποποίηση άρθρων του καταστατικού.

γ.     4 φακέλους με τη σφραγίδα του Συλλόγου και την ένδειξη

 1. ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ., ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 2. ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
 3. ΓΙΑ ΤΟ Ε.Κ.Α.
 4. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

δ.     1 μεγαλύτερο φάκελο για την αποστολή

 

       Το μέλος του Συλλόγου αφού κάνει την εκλογή του σύμφωνα με τα παραπάνω περιγραφόμενα, θα εσωκλείσει το ψηφοδέλτιο για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. κλπ, στο φάκελο με την αντίστοιχη ένδειξη και χρώμα. Ακολούθως τους 4 φακέλους αυτούς μαζί με την υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 και το ατομικό του βιβλιάριο ασθενείας θα τα εσωκλείσει στο μεγαλύτερο φάκελο, τον οποίο θα υπογράψει στο σημείο που κλείνει, μετά θα τον σφραγίσει με σελοτέιπ και θα τον ταχυδρομήσει με συστημένη επιστολή στην Εφορευτική Επιτροπή στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Κο ΠΟΛΥΖΟ ΝΙΚΟΛΑΟ

POST RESTANTE – ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΙΟΛΟΥ 100 – ΑΘΗΝΑ

 

       Τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται η αποστολή των ψηφοδελτίων με courier.

       Η ημερομηνία αποστολής του φακέλου δεν θα πρέπει να είναι προγενέστερη της 21-3-12.

       Τους φακέλους θα τους παραλάβουν από το ταχυδρομείο το μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής κ. ΠΟΛΥΖΟΣ ΝΙΚ. μαζί με το δικαστικό αντιπρόσωπο την ημέρα των εκλογών       (28-3-12) και ώρα 6.00 μ.μ.

       Γι’ αυτό, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη φροντίδα στην αποστολή των φακέλων ώστε να έχουν παραληφθεί το αργότερο μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Τα βιβλιάρια ασθενείας, που θα παραληφθούν ταχυδρομικά θα επιστραφούν αμέσως μετά το τέλος των εκλογών στους κατόχους τους με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής.

8.    Για τη διευκόλυνση των εκτός Αττικής συναδέλφων θα είναι δυνατή η αποστολή των βιβλιαρίων ασθενείας ομαδικά, μέσω ενός συναδέλφου ή με οποιοδήποτε τρόπο με δική τους ευθύνη και με την προϋπόθεση ότι θα βρίσκονται στα χέρια της Εφορευτικής Επιτροπής την ημέρα της ψηφοφορίας και ώρα 6.00 μ.μ., που θα ανοιχθούν οι φάκελοι με τα ψηφοδέλτια της επαρχίας. Εάν κατά τη στιγμή του ανοίγματος των φακέλων της επαρχίας, δεν υπάρχει εσώκλειστο βιβλιάριο ασθενείας ή δεν έχει παραληφθεί με άλλο τρόπο, το ψηφοδέλτιο για την ανάδειξη μελών του Δ.Σ. κλπ. θα θεωρείται άκυρο.

  

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΟΛΥΖΟΣ Ν.,        ΛΕΜΠΕΣΗΣ Κ.,       ΧΑΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.,         ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

E-mail Εκτύπωση

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

       Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου της 16/1/2012, στις 28/3/2012 και ώρα 8.00 π.μ., καλούνται σε Γενική Συνέλευση για:

α). Την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού και συγκεκριμένα για αλλαγή επωνυμίας του Συλλόγου μας από Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού (ΣΕΠ/ΔΕΗ) σε Σύλλογο Επιστημονικού Προσωπικού ΔΕΗ – Κλάδου Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΕΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ),

β). Την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού και συγκεκριμένα του εδαφίου που ορίζει ότι: «Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν οι Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών της ημεδαπής, αρκεί να είναι υπάλληλοι, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας που έχουν με τη ΔΕΗ και εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις», με: «Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν οι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών της Ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, αρκεί να είναι υπάλληλοι ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας που έχουν στη ΔΕΗ, στις θυγατρικές επιχειρήσεις της ΔΕΗ και τις λοιπές επιχειρήσεις του Κλάδου Ηλεκτρικής Ενέργειας και εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις»,

προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης και αποτελεσματική εκπροσώπηση των μελών μας στις νέες συνθήκες, που διαμορφώνονται στη ΔΕΗ και στον Κλάδο Ηλεκτρικής Ενέργειας.

       Για να εκφραστεί ελεύθερα η βούληση των μελών του ΣΕΠ/ΔΕΗ (άρθρο 44 του καταστατικού), η ψηφοφορία για τις παραπάνω προτεινόμενες τροποποιήσεις θα διεξαχθεί μέσω ξεχωριστού ψηφοδελτίου, όπου το «ΝΑΙ» αντιπροσωπεύει την έγκριση στο σύνολό τους και το «ΟΧΙ» την απόρριψη στο σύνολό τους.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΠ/ΔΕΗ

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

            Ι. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ                                               Ε. ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΕΠ/ΔΕΗ

E-mail Εκτύπωση

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 2

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 28ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΑΚΕ-ΣΕΠ/ΔΕΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

      1.   ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  του Παντελή                       -  ΔΠΝ

      2.   ΖΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλείου                                 -  ΔΥΚΠΜ

      3.   ΚΑΡΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου                  -  ΚΔΕΠ

      4.   ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του Αθανασίου                         -  ΔΠΜ-Θ/ΠΔΘ

      5.   ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη                            - ΔΠΩΛ/ΚΑΤ.ΑΝ.ΘΕΣ/ΚΗΣ

      6.   ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΑΣΠΑΣΙΑ   του Γερασίμου                       -  ΑΔΜΗΕ

      7.   ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου                           - ΔΕΚΠ

      8.   ΛΕΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Αριστόβουλου                                  -  ΔΣΑΕ/ΤΟΕ 

      9.   ΜΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Δημοσθένη                      -  ΚΑΤ.ΠΩΛ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ

    10.   ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   του Δημητρίου                       -  ΔΕΣΕ

    11.   ΜΕΤΙΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ  του Ιωάννη                             -  ΛΚΔΜ

    12.   ΜΗΤΟΥΛΑ ΡΟΪΔΩ του Κωνσταντίνου                              -  ΑΔΜΗΕ

    13.   ΝΤΟΥΦΑΣ ΘΕΩΔΩΡΟΣ του Κυριάκου                              -  ΤΑΥΤΕΚΩ

    14.   ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη       -  ΔΠΩΛ/ΚΑΤ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

    15.   ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου    -  ΔΠΛΡ

    16.   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Νικολάου           -  ΔΠΛΡ

    17.   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Παναγιώτη                -  ΑΔΜΗΕ

    18.   ΠΕΤΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ του Αναστασίου                                -  ΔΥΠΔ

    19.   ΠΡΟΥΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Γεωργίου                            -  ΔΑΝΠ

    20.   ΣΑΚΕΛΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του Μιχαήλ                                -  ΔΥΣ

    21.   ΣΑΚΚΑΡΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Παναγιώτη                     -  ΔΠΛΡ

    22.   ΣΚΕΠΑΡΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αθανασίου                       -  ΙΚΑ/ΤΑΠ-ΔΕΗ

    23.   ΣΚΙΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ελευθερίου                  -  ΔΠΩΛ/ΚΠΠ-Η/Κ.ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

      1.  ΖΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλείου                                   -  ΔΥΚΠΜ

      2.  ΚΑΡΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου                       -  ΚΔΕΠ

      3.  ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του Αθανασίου                            -  ΔΠΜ-Θ/ΠΔΘ  

      4.  ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη                            - ΔΠΩΛ/ΚΑΤ.ΑΝ.ΘΕΣ/ΚΗΣ

      5.  ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΑΣΠΑΣΙΑ  του Γερασίμου                         -  ΑΔΜΗΕ

      6.  ΜΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Δημοσθένη                      -  ΚΑΤ.ΠΩΛ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ

      7.  ΜΗΤΟΥΛΑ ΡΟΪΔΩ του Κωνσταντίνου                               -  ΑΔΜΗΕ

      8.  ΝΤΟΥΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Κυριάκου                            -  ΔΥΠΟΡ

      9.  ΝΤΟΥΦΑΣ ΘΕΩΔΩΡΟΣ του Κυριάκου                                -  ΤΑΥΤΕΚΩ

    10.  ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη       -  ΔΠΩΛ/ΚΑΤ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

    11.  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου      -  ΔΠΛΡ

    12.  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Παναγιώτη                  -  ΑΔΜΗΕ

    13.  ΠΕΤΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ του Αναστασίου                                  -  ΔΥΠΔ

    14.  ΣΑΚΕΛΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του Μιχαήλ                                 -  ΔΥΣ

    15.  ΣΑΚΚΑΡΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Παναγιώτη                      -  ΔΠΛΡ

    16.  ΣΚΕΠΑΡΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αθανασίου                        -  ΙΚΑ/ΤΑΠ-ΔΕΗ

    17.  ΣΚΙΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ελευθερίου                  -  ΔΠΩΛ/ΚΠΠ-Η/Κ.ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ    

      1.   ΖΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλείου                                 -  ΔΥΚΠΜ

      2.   ΚΑΡΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου                      -  ΚΔΕΠ

      3.   ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του Αθανασίου                           -  ΔΠΜ-Θ/ΠΔΘ

      4.   ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη                          - ΔΠΩΛ/ΚΑΤ.ΑΝ.ΘΕΣ/ΚΗΣ

      5.   ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΑΣΠΑΣΙΑ   του Γερασίμου                       -  ΑΔΜΗΕ

      6.   ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου                           - ΔΕΚΠ

      7.   ΜΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Δημοσθένη                     -  ΚΑΤ.ΠΩΛ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ

      8.   ΝΤΟΥΦΑΣ ΘΕΩΔΩΡΟΣ του Κυριάκου                              -  ΤΑΥΤΕΚΩ

      9.   ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη       -  ΔΠΩΛ/ΚΑΤ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

    10.   ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου    -  ΔΠΛΡ

    11.   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Παναγιώτη                -  ΑΔΜΗΕ

    12.   ΠΕΤΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ του Αναστασίου                                -  ΔΥΠΔ

    13.   ΣΑΚΕΛΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του Μιχαήλ                                -  ΔΥΣ

    14.   ΣΑΚΚΑΡΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Παναγιώτη                     -  ΔΠΛΡ

    15.   ΣΚΕΠΑΡΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αθανασίου                       -  ΙΚΑ/ΤΑΠ-ΔΕΗ

    16.   ΣΚΙΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ελευθερίου                  -  ΔΠΩΛ/ΚΠΠ-Η/Κ.ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

 

 

                                                              ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

  1.   ΒΕΚΡΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του Νικήτα                                      -  ΔΠΝ

  2.   ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  του Παντελή                        -  ΔΠΝ

  3.   ΖΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλείου                                  -  ΔΥΚΠΜ

  4.   ΚΑΡΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου                     -  ΚΔΕΠ

  5.   ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του Αθανασί                              -  ΔΠΜ-Θ/ΠΔΘ

  6.   ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου                           - ΔΕΚΠ

  7.   ΜΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Δημοσθένη                           -  ΚΑΤ.ΠΩΛ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  8.   ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ       του Δημητρίου                   -  ΔΕΣΕ

   9.   ΜΕΤΙΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ     του Ιωάννη                         -  ΛΚΔΜ

 10.   ΜΗΤΟΥΛΑ ΡΟΪΔΩ του Κωνσταντίνου                             -  ΑΔΜΗΕ

 11.   ΝΤΟΥΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Κυριάκου                         -  ΔΥΠΟΡ

 12.   ΝΤΟΥΦΑΣ ΘΕΩΔΩΡΟΣ του Κυριάκου                             -  ΤΑΥΤΕΚΩ

 13.   ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη               -  ΔΠΩΛ/ΚΑΤ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 14.   ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου   -  ΔΠΛΡ

 15.   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Νικολάου          -  ΔΠΛΡ

 16.   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Παναγιώτη               -  ΑΔΜΗΕ

 17.   ΠΡΟΥΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Γεωργίου                          -  ΔΑΝΠ

 18.   ΣΑΚΚΑΡΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Παναγιώτη                   -  ΔΠΛΡ

 19.   ΣΚΕΠΑΡΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αθανασίου                     -  ΙΚΑ/ΤΑΠ-ΔΕΗ

 

 

 

 

 

                                                                   Ε.Κ.Α

 

 

 

 

        1.   ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  του Παντελή                        -  ΔΠΝ

        2.   ΖΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλείου                                  -  ΔΥΚΠΜ

        3.   ΚΑΡΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου                      -  ΚΔΕΠ

        4.   ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του Γερασίμου                         -  ΑΔΜΗΕ

        5.   ΛΕΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Αριστόβουλου                                  -  ΔΣΑΕ/ΤΟΕ 

        6.   ΝΤΟΥΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Κυριάκου                          -  ΔΥΠΟΡ

        7.   ΝΤΟΥΦΑΣ ΘΕΩΔΩΡΟΣ του Κυριάκου                              -  ΤΑΥΤΕΚΩ

        8.   ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου    -  ΔΠΛΡ

        9.   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Νικολάου           -  ΔΠΛΡ

      10.   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Παναγιώτη                -  ΑΔΜΗΕ

      11.   ΠΕΤΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ του Αναστασίου                                -  ΔΥΠΔ

      12.   ΠΡΟΥΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Γεωργίου                           -  ΔΑΝΠ

      13.   ΣΑΚΕΛΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του Μιχαήλ                               -  ΔΥΣ

      14.   ΣΑΚΚΑΡΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Παναγιώτη                    -  ΔΠΛΡ

      15.   ΣΚΕΠΑΡΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αθανασίου                      -  ΙΚΑ/ΤΑΠ-ΔΕΗ

  

ΕΝΩΤΙΚΟ/ΣΕΠ-ΔΕΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  1.  ΔΡΟΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Βασιλείου                                    -  ΔΠΚΕ/ΠΕΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ

  2.  ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Γεωργίου                               -  ΔΟΛ

  3.  ΛΙΑΡΟΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη                                             -  ΔΜΑΟΡ

  4.  ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη                                           -  ΔΠΑ

  5.  ΧΑΜΟΓΕΩΡΓΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ του Εμμανουήλ                      -  ΤΑΥΤΕΚΩ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

  1.  ΔΡΟΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Βασιλείου                                    -  ΔΠΚΕ/ΠΕΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ

  2.  ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Γεωργίου                               -  ΔΟΛ

  3.  ΛΙΑΡΟΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη                                             -  ΔΜΑΟΡ

  4.  ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη                                           -  ΔΠΑ

  5.  ΧΑΜΟΓΕΩΡΓΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ του Εμμανουήλ                      -  ΤΑΥΤΕΚΩ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  1.  ΔΡΟΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Βασιλείου                                     -  ΔΠΚΕ/ΠΕΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ

  2.  ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Γεωργίου                               -  ΔΟΛ

  3.  ΛΙΑΡΟΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη                                             -  ΔΜΑΟΡ

  4.  ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη                                           -  ΔΠΑ

  5.  ΧΑΜΟΓΕΩΡΓΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ του Εμμανουήλ                      -  ΤΑΥΤΕΚΩ 

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

  1.  ΔΡΟΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Βασιλείου                                    -  ΔΠΚΕ/ΠΕΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ

  2.  ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Γεωργίου                               -  ΔΟΛ

  3.  ΛΙΑΡΟΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη                                             -  ΔΜΑΟΡ

  4.  ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη                                           -  ΔΠΑ

  5.  ΧΑΜΟΓΕΩΡΓΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ του Εμμανουήλ                     -  ΤΑΥΤΕΚΩ

Ε.Κ.Α. 

  1.  ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Γεωργίου                               -  ΔΟΛ

  2.  ΛΙΑΡΟΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη                                             -  ΔΜΑΟΡ

  3.  ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη                                           -  ΔΠΑ

  4.  ΧΑΜΟΓΕΩΡΓΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ του Εμμανουήλ                      -  ΤΑΥΤΕΚΩ

 

ΔΑΚ-ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ/ΣΕΠ-ΔΕΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

  1.  ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Αναστασίου              -  ΤΑΥΤΕΚΩ

  2.  ΓΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου                                                -  ΔΥΚΠΜ

  3.  ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Χρήστου                                    -  ΤΑΥΤΕΚΩ

  4.  ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Χαράλαμπου                                        -  ΔΕΚΠ

  5.  ΚΑΚΑΡΙΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Νικολάου                                         -  ΤΑΥΤΕΚΩ

  6.  ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του Αποστόλη                                      -  ΔΕΚΠ

  7.  ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Πέτρου                                -  ΔΠΩΛ/ΚΑΤ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

  1.  ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Αναστασίου              -  ΤΑΥΤΕΚΩ

  2.  ΓΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου                                                -  ΔΥΚΠΜ

  3.  ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Χρήστου                                    -  ΤΑΥΤΕΚΩ

  4.  ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Χαράλαμπου                                        -  ΔΕΚΠ

  5.  ΚΑΚΑΡΙΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Νικολάου                                          -  ΤΑΥΤΕΚΩ

  6.  ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του Αποστόλη                                      -  ΔΕΚΠ

  7.  ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Πέτρου                               -  ΔΠΩΛ/ΚΑΤ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

  1.  ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Αναστασίου              -  ΤΑΥΤΕΚΩ

  2.  ΓΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου                                                -  ΔΥΚΠΜ

  3.  ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Χρήστου                                    -  ΤΑΥΤΕΚΩ

  4.  ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Χαράλαμπου                                        -  ΔΕΚΠ

  5.  ΚΑΚΑΡΙΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Νικολάου                                         -  ΤΑΥΤΕΚΩ

  6.  ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του Αποστόλη                                      -  ΔΕΚΠ

  7.  ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Πέτρου                             -  ΔΠΩΛ/ΚΑΤ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ 

  1.  ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Αναστασίου              -  ΤΑΥΤΕΚΩ

  2.  ΓΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου                                                -  ΔΥΚΠΜ

  3.  ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Χρήστου                                    -  ΤΑΥΤΕΚΩ

  4.  ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Χαράλαμπου                                        -  ΔΕΚΠ

  5.  ΚΑΚΑΡΙΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Νικολάου                                         -  ΤΑΥΤΕΚΩ

  6.  ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του Αποστόλη                                      -  ΔΕΚΠ

  7.  ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Πέτρου                               -  ΔΠΩΛ/ΚΑΤ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Ε.Κ.Α. 

   1.  ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Αναστασίου              -  ΤΑΥΤΕΚΩ   

   2.  ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Χαράλαμπου                                        -  ΔΕΚΠ

   3.  ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του Αποστόλη                                      -  ΔΕΚΠ

   

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΣΕΠ/ΔΕΗ

       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

  1.  ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ  του Γεωργίου                                           -   ΑΔΜΗΕ/ΔΑΔΥ

  2.  ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του Μιχαήλ                                          -  ΑΔΜΗΕ/ΔΝΕΜ

  3.  ΓΕΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Πολυκράτη                                        -  ΔΣΑΕ

  4.  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ του Βασιλείου                                      -  ΑΔΜΗΕ/ΔΟΛΥ

  5.  ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κων/νου                         -  ΔΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  6.  ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΚΙΜΩΝ του Ευαγγέλου                                        -  ΔΠΩΛ/ΚΑΤ..ΒΟΛΟΥ

  7.  ΚΟΥΤΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου                                      -  ΔΠΝ

  8.  ΛΙΑΝΟΥ ΤΑΒΙΘΑ του Δημητρίου                                     -  ΔΠΩΛ/ΚΕΝΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

  9.  ΛΟΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αποστόλη                                      -  ΔΣΑΕ/ΠΤΟΕΠ

10.  ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του Νικολάου                                 -  ΔΥΑΕ

11.  ΜΑΝΤΑ ΕΛΕΝΗ του Αναστασίου                                               -  ΔΠΠ

12.  ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου                                         -  ΔΟ

13.  ΠΑΠΑΔΕΔΕ ΦΛΩΡΑ του Μιχαήλ                                               -  ΑΔΜΗΕ/ΔΑΔΥ

14.  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του Αγαπητού                                 -  ΑΔΜΗΕ/ΔΠΑΜ

15.  ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ του Ιωάννη                                                   -  ΚΔΕΠ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  1.  ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ  του Γεωργίου                                           -   ΑΔΜΗΕ/ΔΑΔΥ

  2.  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ του Βασιλείου                                      -  ΑΔΜΗΕ/ΔΟΛΥ

  3.  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του Αγαπητού                                 -  ΑΔΜΗΕ/ΔΠΑΜ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  1.  ΜΑΝΤΑ ΕΛΕΝΗ του Αναστασίου                                               -  ΔΠΠ

 2.  ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου                                         -  ΔΟ

 3.  ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ του Ιωάννη                                                    -  ΚΔΕΠ

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

  1.  ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ  του Γεωργίου                                           -   ΑΔΜΗΕ/ΔΑΔΥ

  2.  ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του Μιχαήλ                                          -  ΑΔΜΗΕ/ΔΝΕΜ

  3.  ΓΕΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Πολυκράτη                                        -  ΔΣΑΕ

  4.  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ του Βασιλείου                                      -  ΑΔΜΗΕ/ΔΟΛΥ

  5.  ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κων/νου                        -  ΔΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  6.  ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΚΙΜΩΝ του Ευαγγέλου                                       -  ΔΠΩΛ/ΚΑΤ..ΒΟΛΟΥ

  7.  ΚΟΥΤΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου                                      -  ΔΠΝ

  8.  ΛΙΑΝΟΥ ΤΑΒΙΘΑ του Δημητρίου                                     -  ΔΠΩΛ/ΚΕΝΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

  9.  ΛΟΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αποστόλη                                      -  ΔΣΑΕ/ΠΤΟΕΠ

10.  ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του Νικολάου                                 -  ΔΥΑΕ

11.  ΜΑΝΤΑ ΕΛΕΝΗ του Αναστασίου                                               -  ΔΠΠ

12.  ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου                                         -  ΔΟ

13.  ΠΑΠΑΔΕΔΕ ΦΛΩΡΑ του Μιχαήλ                                               -  ΑΔΜΗΕ/ΔΑΔΥ

14.  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του Αγαπητού                                 -  ΑΔΜΗΕ/ΔΠΑΜ

15.  ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ του Ιωάννη                                                   -  ΚΔΕΠ

Ε.Κ.Α.

  1.  ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ  του Γεωργίου                                           -   ΑΔΜΗΕ/ΔΑΔΥ

  2.  ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του Μιχαήλ                                          -  ΑΔΜΗΕ/ΔΝΕΜ

  3.  ΓΕΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Πολυκράτη                                        -  ΔΣΑΕ

  4.  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ του Βασιλείου                                      -  ΑΔΜΗΕ/ΔΟΛΥ

  5.  ΚΟΥΤΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου                                      -  ΔΠΝ

  6.  ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του Νικολάου                                 -  ΔΥΑΕ

  7.  ΜΑΝΤΑ ΕΛΕΝΗ του Αναστασίου                                               -  ΔΠΠ

  8.  ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου                                         -  ΔΟ

  9.  ΠΑΠΑΔΕΔΕ ΦΛΩΡΑ του Μιχαήλ                                               -  ΑΔΜΗΕ/ΔΑΔΥ

10.  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του Αγαπητού                                 -  ΑΔΜΗΕ/ΔΠΑΜ

11.  ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ του Ιωάννη                                                   -  ΚΔΕΠ

 

ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕΠ – ΔΕΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

   1. ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΝΙΚΗ  του Παναγιώτη                                    -  ΔΣΑΕ        

  2. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΣ του Γεωργίου                             -  ΔΥΚΠΜ   

  3. ΚΕΡΑΜΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΓ του Μιχαήλ                                      -  ΔΠΛΡ                   

  4. ΚΟΛΟΒΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Παναγιώτη                                        -  ΔΥΠΜΔ                

  5. ΚΟΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αθανασίου                 -  ΔΕΘ/ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

  6. ΛΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη                                             -  ΔΠΛΡ       

  7. ΛΑΠΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Μιλτιάδη                                -  ΔΠΚΕ/ΠΕΡ. ΒΟΛΟΥ       

  8. ΜΠΙΜΠΙΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ του Χαρίσιου                             -  ΔΣΑΕ/ΠΤΟΕΠ      

  9. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κων/νου                          -  ΔΕΚΠ                               

10. ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ του Ευσταθίου                     -  ΔΠΩΛ/ΚΑΤ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

  1. ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΝΙΚΗ  του Παναγιώτη                                    -  ΔΣΑΕ        

  2. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΣ του Γεωργίου                             -  ΔΥΚΠΜ   

  3. ΚΕΡΑΜΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΓ του Μιχαήλ                                      -  ΔΠΛΡ                   

  4. ΚΟΛΟΒΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Παναγιώτη                                        -  ΔΥΠΜΔ                

  5. ΚΟΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αθανασίου                -  ΔΕΘ/ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

  6. ΛΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη                                             -  ΔΠΛΡ       

  7. ΛΑΠΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Μιλτιάδη                                -  ΔΠΚΕ/ΠΕΡ. ΒΟΛΟΥ       

  8. ΜΠΙΜΠΙΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ του Χαρίσιου                                         -  ΔΣΑΕ/ΠΤΟΕΠ      

  9. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κων/νου                           -  ΔΕΚΠ                               

10. ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ του Ευσταθίου                    -  ΔΠΩΛ/ΚΑΤ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

  1. ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΝΙΚΗ  του Παναγιώτη                                    -  ΔΣΑΕ        

  2. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΣ του Γεωργίου                             -  ΔΥΚΠΜ   

  3. ΚΕΡΑΜΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΓ του Μιχαήλ                                      -  ΔΠΛΡ                   

  4. ΚΟΛΟΒΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Παναγιώτη                                        -  ΔΥΠΜΔ                

  5. ΚΟΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αθανασίου                  -  ΔΕΘ/ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

  6. ΛΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη                                             -  ΔΠΛΡ       

  7. ΛΑΠΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Μιλτιάδη                                -  ΔΠΚΕ/ΠΕΡ. ΒΟΛΟΥ       

  8. ΜΠΙΜΠΙΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ του Χαρίσιου                                   -  ΔΣΑΕ/ΠΤΟΕΠ      

  9. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κων/νου                           -  ΔΕΚΠ                               

10. ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ του Ευσταθίου                     -  ΔΠΩΛ/ΚΑΤ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

 

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ 

  1. ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΝΙΚΗ  του Παναγιώτη                                    -  ΔΣΑΕ        

  2. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΣ του Γεωργίου                             -  ΔΥΚΠΜ   

  3. ΚΕΡΑΜΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΓ του Μιχαήλ                                      -  ΔΠΛΡ                   

  4. ΚΟΛΟΒΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Παναγιώτη                                        -  ΔΥΠΜΔ                

  5. ΚΟΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αθανασίου                  -  ΔΕΘ/ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

  6. ΛΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη                                             -  ΔΠΛΡ       

  7. ΛΑΠΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Μιλτιάδη                                 -  ΔΠΚΕ/ΠΕΡ. ΒΟΛΟΥ       

  8. ΜΠΙΜΠΙΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ του Χαρίσιου                          -  ΔΣΑΕ/ΠΤΟΕΠ      

  9. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κων/νου                          -  ΔΕΚΠ                               

10. ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ του Ευσταθίου                    -  ΔΠΩΛ/ΚΑΤ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

 

Ε.Κ.Α. 

  1. ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΝΙΚΗ  του Παναγιώτη                                    -  ΔΣΑΕ        

  2. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΣ του Γεωργίου                             -  ΔΥΚΠΜ   

  3. ΚΕΡΑΜΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΓ του Μιχαήλ                                      -  ΔΠΛΡ                   

  4. ΚΟΛΟΒΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Παναγιώτη                                        -  ΔΥΠΜΔ                

  5. ΛΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη                                             -  ΔΠΛΡ       

  6. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κων/νου                           -  ΔΕΚΠ                               

  7. ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ του Ευσταθίου                     -  ΔΠΩΛ/ΚΑΤ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

 

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΟΛΥΖΟΣ Ν.,         ΛΕΜΠΕΣΗΣ Κ.,       ΧΑΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.,       ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α.

 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΕΠ/ΔΕΗ

E-mail Εκτύπωση

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η    Νο  1

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η εκλεγμένη, από τη Γενική Συνέλευση της 17-10-11, Εφορευτική Επιτροπή, που συνεδρίασε σήμερα  (6 Φεβρουαρίου 2012), καθόρισε σαν ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών του Συλλόγου την 28η ΜΑΡΤΙΟΥ 2012, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ.

Ως πέρας προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 24η Φεβρουαρίου 2012 και μέχρι της 12.00 ώρας.

Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν με το σύστημα της απλής αναλογικής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1264/82 και του Καταστατικού του Συλλόγου και έχουν σχέση με την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και των αντιπροσώπων για τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθηνών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

 Τα μέλη του Συλλόγου, που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα στις προσεχείς αρχαιρεσίες, θα πρέπει να υποβάλουν  Αίτηση Υποψηφιότητας (ως επισυναπτόμενο υπόδειγμα) μέχρι την 12.00 ώρα της 24ης Φεβρουαρίου 2012 στην Εφορευτική Επιτροπή στα γραφεία του Συλλόγου Στουρνάρη 73-75, 1ος ημιόρ., Τ.Κ.104-32 ή ταχυδρομώντας αυτή με συστημένη επιστολή έγκαιρα, ώστε να έχει παραληφθεί το αργότερο μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, στην παρακάτω διεύθυνση:

 

                                                Κο ΠΟΛΥΖΟ ΝΙΚΟΛΑΟ

                                                POSTE RESTANTE – ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ

                                                ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

                                                Α Θ Η Ν Α

 

Οι υποψήφιοι που μετέχουν σε συνδυασμό θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε Κοινή Δήλωση Υποψηφίων, την οποία θα καταθέσει, μέσα στις οριζόμενες παραπάνω προθεσμίες, ο εκπρόσωπος του συνδυασμού.

Όσοι από τους υποβάλλοντες Αίτηση Υποψηφιότητας δεν περιλαμβάνονται σε Κοινή Δήλωση Υποψηφίων Συνδυασμού, θα ανακηρύσσονται από την Εφορευτική Επιτροπή σαν Ανεξάρτητοι Υποψήφιοι.

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                ΠΟΛΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

                                                ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

                                                ΧΑΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

                                                ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Ο υπογεγραμμένος μέλος του ΣΕΠ/ΔΕΗ, θέτω υποψηφιότητα στις αρχαιρεσίες της 28ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012, του Συλλόγου Επιστημονικού Προσωπικού ΔΕΗ και δηλώνω ότι έχω τις προϋποθέσεις, που προβλέπει ο Ν.1264/82 και το Καταστατικό του Συλλόγου μας.

 

1.    ΕΠΩΝΥΜΟ ……………………………………………………………………….
2.    ΟΝΟΜΑ …………………………………………………………………………..

 1. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ ………………………………………………...
 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ………………………………………………………
 3. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΗ ……………………………………………………………..
 4. ΑΡ. ΜΙΣΘ. ΟΜΑΔΑΣ ……………………………………………………………..
 5. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ………………………………………………………..
 6. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ………………………………………………………………………
 7. ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΒΑΖΩ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ
  1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  2. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  3. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  4. ΓΕΝ.Ο.Π/ΔΕΗ
  5. ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 1.  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

                 

                                     1.   ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ             (ΝΑΙ – ΟΧΙ)              

                                     2.   ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ     (ΝΑΙ – ΟΧΙ)

                                   

 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ …………………………...
 2. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ………………………...

 

……………………………….                                               …………………………..

     (Τόπος και ημερομηνία)                                                     (Υπογραφή Υποψηφίου)

 

 • Να διαγραφούν τα όργανα για τα οποία δεν βάζει υποψηφιότητα
 • Να διαγραφεί ό,τι δεν ισχύει
 

ΑΔΜΗΕ

E-mail Εκτύπωση
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
μετά τον τεμαχισμό της ΔΕΗ, ετοιμάζουν το ολοκληρωτικό ξεπούλημά της. Θα τους αφήσουμε;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ!

Ο ΑΔΜΗΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΣΤΑ ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ!

Με μια ακόμα παραβίαση της συνταγματικής νομιμότητας, με «πράξη νομοθετικού περιεχομένου» που πέρασε νύχτα, η τρόικα και η εγκάθετη κυβέρνηση Παπαδήμου ανοίγουν το δρόμο για το ξεπούλημα των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, για παράδοσή τους στον πλήρη έλεγχο ντόπιων και ξένων ιδιωτικών συμφερόντων.

Συγκεκριμένα με νομοθετικό πραξικόπημα που ονομάστηκε «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων» και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης (ΦΕΚ 268 Αʼ/31.12.2011, Άρθρο 4, παρ. 3) καταργείται ακόμα και η στοιχειώδης προστασία που προέβλεπε ο Ν. 4001/2011 για τον έλεγχο των ΑΔΜΗΕ και ΔΕΣΦΑ από το Δημόσιο, μέσα από το Άρθρο 97, παρ. 5.

Η παράδοση των στρατηγικών υποδομών της χώρας στην ιδιωτική κερδοσκοπία δεν μπορεί παρά να έχει τραγικές συνέπειες για όλους, όπως αποδεικνύει και το πρόσφατο σκάνδαλο των ιδιωτικών Energa και Hellas Power:

- Αυξήσεις στις τιμές του ρεύματος και υποβάθμιση των υπηρεσιών προς το σύνολο των καταναλωτών, την ώρα που τα λαϊκά εισοδήματα πετσοκόβονται, η βιομηχανική παραγωγή και συνολικά η ελληνική οικονομία βουλιάζει στην ύφεση.
- Επισφάλεια για τις εργασιακές σχέσεις και τις θέσεις εργασίας χιλιάδων εργαζομένων στον ΑΔΜΗΕ και όχι μόνο.
- Για ποια ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια εφοδιασμού, ποια εθνική άμυνα μπορούμε να μιλάμε αν επιτρέψουμε να ξεπουληθούν οι στρατηγικές υποδομές της χώρας στους τοκογλύφους-δανειστές και τους ιδιωτικούς ομίλους;

Πολύ σύντομα επαληθεύτηκε η εκτίμησή μας ότι η αποδοχή από την πλειοψηφία της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ της θυγατροποίησης της ΔΕΗ, η άρνησή της να αντισταθεί έστω στοιχειωδώς στην Οδηγία 72/2009 της ΕΕ για τη διάσπαση της Επιχείρησης, θα επιτάχυνε τη διαδικασία διάλυσης και ξεπουλήματός της. Μια ακόμα «εγγυημένη λύση» δεν άντεξε ούτε ένα χρόνο! Μήπως είναι ώρα να αλλάξει ρότα το συνδικάτο; Οι εργαζόμενοι να πάρουμε μέτρα!

Η ΓΕΝΟΠ και κάθε Σωματείο οφείλουν να αντιδράσουν δυναμικά και ουσιαστικά έστω και τώρα! Να απαιτήσουν από Κυβέρνηση και Διοίκηση την άμεση απόσυρση της κατάπτυστης διάταξης. Να ενημερώσουν όλους τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ και να οργανώσουν την αντίδρασή τους. Σήμερα ξεπουλούν τα δίκτυα, αύριο τις Μονάδες!

Δεν πουλάμε τη Δημόσια Περιουσία μας! Μόνο μια ΔΕΗ Ενιαία-Καθετοποιημένη-100% στο Δημόσιο μπορεί να λειτουργήσει σαν μοχλός παραγωγικής ανασυγκρότησης της οικονομίας σε όφελος του λαού και του τόπου. Κι αυτό δεν μπορεί να γίνει όσο παραμένουν η τρόικα κι οι κυβερνήσεις των «μνημονίων».


       ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΡΕΝΑ                                                       ΠΑΠΑΔΕΔΕ ΦΛΩΡΑ
Βʼ Αντιπρόεδρος ΣΕΠ/ΔΕΗ                                            Αν. Γραμματέας ΣΕΠ/ΔΕΗ  
«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΠ/ΔΕΗ»                         «ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»


 


Σελίδα 5 από 11

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

ΘΑ ΧΑΘΕΙ ΤΟ 51% ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ

ΝΑΙ - 73.3%
ΟΧΙ - 26.7%

Total votes: 15
The voting for this poll has ended on: 31 Δεκ 2010 - 00:00

Φόρμα Εγγραφής Μέλους


Online

Έχουμε 4 επισκέπτες συνδεδεμένους

SearchΣύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε.

Η ΔΕΗ Α.Ε. είναι σήμερα η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και η μοναδική εταιρεία προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με περισσότερους από 7,4 εκατομμύρια πελάτες . Επίσης είναι η μοναδική εταιρεία που έχει στην ιδιοκτησία της το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς της χώρας μας.

Στην ομαδική προσπάθειά μας για αναβάθμιση του Ιστότοπου του Συλλόγου μας είναι ευπρόσδεκτη κάθε νέα ιδέα, παρατήρηση και "καλόπιστη" κριτική. Συνάδελφοι, η προσπάθεια για το καλύτερο είναι συνεχής!