Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού ΔΕΗ - Κλάδου Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ (ΚΔΕΠ) ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ)


 

 
Την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ στελεχών του Κέντρου Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ) της ΔΕΗ Α.Ε. και της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε. (ΕΑΒ).

Κατά τη συνάντηση έγινε ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας και συζητήθηκαν θέματα  κοινού ενδιαφέροντος, δημιουργώντας τις βάσεις για συνεργασία σε επιστημονικό, ερευνητικό  και εκπαιδευτικό πεδίο κοινών εφαρμογών.

Στη συζήτηση τονίστηκε η ανάγκη σύγκλισης των δύο φορέων σε επιστημονικό και τεχνολογικό επίπεδο με ανταλλαγή τεχνογνωσίας και συνεργασία σε ερευνητικά και εθνικά προγράμματα.

Η συνάντηση αυτή θα αποτελέσει το έναυσμα για συνεργασία στο μέλλον με σκοπό τη συμβολή των δύο μερών στην ελληνική βιομηχανία και την ανταγωνιστικότητα και καινοτομία.