Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού ΔΕΗ - Κλάδου Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε.Η.
Αριθμ. Απόφασης Πρωτ. Αθηνών 4286/59
ΓΡΑΦΕΙΑ: Στουρνάρη 73-75 (1ος ημιόρ.), ΑΘΗΝΑ – Τ.Κ. 104 32
Τηλ.: 210-5240395, FAX: 210-5244466
Site: www. http://www.deisep.gr , E-mail: sepdei@on.gr

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                    ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α’ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:        ΔΡΟΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Β’ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:      ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:        ΠΑΠΑΔΕΔΕ ΦΛΩΡΑ
ΤΑΜΙΑΣ                            ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 
ΜΕΛΟΣ                             ΜΕΤΙΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
     «                                    ΜΗΤΟΥΛΑ ΡΟΙΔΩ
     «                                    ΛΕΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
     «                                    ΛΟΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
     «                                    ΓΕΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ