Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού ΔΕΗ - Κλάδου Ηλεκτρικής Ενέργειας


                          ΠΡΟΣ:   -   Πρόεδρο ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε
                                             Κο Εμμανουήλ Παναγιωτάκη
                                        -    Αντιπρόεδρο κα Άννα Καμηλέρη
                                        -    ΔΝΣ κο Ηλία Μοναχολιά
                                        -    Αναπλ. ΔΝΣ κο Φώτη Βρότση
                                        -    Αναπλ. ΔΝΣ κα Στέλλα Κοβλακά
                                                                                                    -    Μέλη Δ.Σ. ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
                                                                                                         Κο Χρήστο Αργυριάδη
                                                                                                         Κο Γιώργο Βουγιουκαλάκη
                                                                                                         Κο Ιωάννη Ματθαιουδάκη
                                                                                                         Κο Σωτήριο Μπούζα
 
Οι Σύλλογοί μας σας έχουν εκφράσει εξαρχής την αντίθεσή τους στη μη ένταξη των συναδέλφων που προσλήφθηκαν στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες με την Προκήρυξη 5Κ/2014/ΑΣΕΠ στον ΚΚΠ/ΔΕΗ και στην ύπαρξη προσωπικού δύο ταχυτήτων εντός του Ομίλου ΔΕΗ.
Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ζητά την επιστροφή των ήδη καταβληθέντων επιδομάτων εορτών Πάσχα έτους 2016 και Αδείας έτους 2016.
Δεν αντιλαμβανόμαστε και θεωρούμε απαράδεκτο να ζητείται αναδρομική παρακράτηση τμήματος μισθού, προβλεπόμενου μάλιστα από τη Σύμβαση Εργασίας που η ίδια η ΔΕΗ Ανανεώσιμες διαμόρφωσε για τους εργαζόμενους.
Ζητάμε να σταματήσει άμεσα κάθε ενέργεια προς αναδρομικές κρατήσεις, να ενταχθεί όλο το προσωπικό της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ στον ΚΚΠ/ΔΕΗ και να ισχύσουν οι ΣΣΕ ΔΕΗ.
 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                       Ι. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ                                                 ΕΙΡ. ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ

  


Για το Σύλλογο Διπλ. Μηχανικών Ομίλου ΔΕΗ

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
                      ΓΡ. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ                                          ΠΟΛ. ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ