Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού ΔΕΗ - Κλάδου Ηλεκτρικής Ενέργειας

Συμμέτοχη του εργαστηρίου φωτομετρίας του ΚΔΕΠ/ΔΕΗ στην 10η Διεθνή Έκθεση Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημοσίου-Κοινωνικού Τομέα & Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Polis.
ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΔΕΠ ΣΤΗΝ  ΕΚΘΕΣΗ  ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 12-15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Με μεγάλη επιτυχία και μαζική προσέλευση ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του εργαστηρίου Φωτομετρίας του ΚΔΕΠ / ΔΕΗ Α.Ε. στην 10η έκθεση POLIS.  Οι επισκέπτες ενημερώθηκαν για τις προσφερόμενες υπηρεσίες του σύγχρονου εργαστηρίου Φωτομετρίας, που έχει ως αντικείμενο εκτός των άλλων την βελτίωση του φωτισμού οδών-πλατειών και εσωτερικών χώρων εργασίας με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας.
Αναλυτικότερα το ΚΔΕΠ μπορεί να προσφέρει μεταξύ άλλων τις κάτωθι υπηρεσίες σε κάθε ενδιαφερόμενο και ειδικότερα στους δήμους:
•    Αποτύπωση υφισταμένης κατάστασης φωτισμού εσωτερικών & εξωτερικών χώρων.
•  Μελέτη σεναρίων αναβάθμισης φωτισμού βάσει διεθνών προτύπων. Διερεύνηση δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας.
•    Συνδρομή στην τεχνική αξιολόγηση προτεινόμενων σεναρίων αναβάθμισης φωτισμού και εξοικονόμησης ενέργειας.
•    Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών αναβάθμισης φωτισμού βάσει διεθνών προτύπων.
•    Επαλήθευση και πιστοποίηση του φωτοτεχνικού αποτελέσματος των αναβαθμίσεων του φωτισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Το Εργαστήριο Φωτομετρίας του ΚΔΕΠ δραστηριοποιείται στα θέματα φωτισμού εδώ και 30 χρόνια και είναι το μοναδικό Ελληνικό εργαστήριο διαπιστευμένο κατά ISO 17025στον Ελληνικό χώρο.