Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού ΔΕΗ - Κλάδου Ηλεκτρικής Ενέργειας


ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ

ΚΛΑΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Με δεδομένο ότι όπως προκύπτει από το Καταστατικό του Συλλόγου Επιστημονικού Προσωπικού ΔΕΗ (Κλάδου Ηλεκτρικής Ενέργειας), σκοπός του Δ.Σ. είναι η προάσπιση των συμφερόντων των μελών του ΣΕΠ από παράτυπες ενέργειες των Διοικήσεων. Η επίδικη από 06.06.2012 ανακοίνωση του  ΣΕΠ/ΔΕΗ, αποκλειστικό σκοπό είχε τον έλεγχο των πράξεων της Διοίκησης και δη του Προέδρου του ΤΑΥΤΕΚΩ και ουδόλως στόχευε να προσβάλλει κατ΄ ουδένα τρόπο την προσωπικότητα της Ουρανίας Λιάγκα, λυπούμαστε δε και για το ότι δημιουργήθηκε  έστω και  άθελά μας τέτοια εντύπωση σε εκείνη, ότι δηλαδή στόχευαν οι ενέργειές μας στο να θίξουν την προσωπικότητά της.