Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού ΔΕΗ - Κλάδου Ηλεκτρικής Ενέργειας


Αριθ. Πρωτ.  268                                                                                                                    Αθήνα, 6/11/2018

 
ΠΡΟΣ:   Πρόεδρο και ΔΝΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

 
Αξιότιμε Πρόεδρε και Διευθύνοντα Σύμβουλε,

Θα ξεκινήσουμε αναφερόμενοι στα λόγια του Κινέζου σπουδαίου αυτοκράτορα Tan Taizong της δυναστείας των Tang, που θεωρείται ως η χρυσή εποχή της Κίνας.
«Όπως ένας επιδέξιος ξυλουργός δεν απορρίπτει κανένα υλικό, έτσι και ο φωτισμένος ηγεμόνας, δεν αφήνει ανεκμετάλλευτες τις ικανότητες κανενός».
Ένα χρόνο πριν όταν εξαγγείλατε την διοικητική αναδιοργάνωση στο πλαίσιο του διοικητικού και τεχνολογικού εκσυγχρονισμού της εταιρείας, σας είχαμε εκφράσει τη ρητή και διαχρονική αντίθεσή μας σε φαινόμενα αδρανοποίησης - «ψυγειοποίησης» στελεχών, που κατά την εκτίμησή μας δεν συμβάλει στην αποτελεσματική λειτουργία κάθε οργανισμού.
Στο διάστημα που μεσολάβησε από την υλοποίηση της Αναδιοργάνωσης και μέχρι την Απόφαση ΔΝΣ 119/2018, σε 11 στελέχη που δεν είχατε επιλέξει για διευθυντικές θέσεις ουδέποτε τους αναθέσατε καθήκοντα ώστε να αξιολογηθούν σε αυτά.
Αντί αυτού με την προαναφερόμενη απόφαση, σε υλοποίηση της Απόφασης Δ.Σ. 45/29-9-2018 και κατόπιν αλλαγής του Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας, τοποθετήθηκαν ως απλοί υπάλληλοι στερώντας τους ακόμα και αυτήν τη δυνατότητα μελλοντικής εξέλιξης μια και αποκλείστηκαν από τη διεκδίκηση μελλοντικών Διευθυντικών θέσεων.
Δεν επιλέγουμε συνειδητά να σχολιάσουμε δημόσια ενέργειες και τακτικές που μας μεταφέρθηκαν και πλήττουν την επαγγελματική υπόσταση των εν λόγω στελεχών.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι η αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας στην οποία στοχεύετε, δεν υπηρετείται από τέτοιες αποφάσεις, οι οποίες εκτός από το ότι απαξιώνουν επαγγελματικά τα Στελέχη, αποτελούν και πηγή εργασιακού άγχους για το σύνολο των εργαζόμενων και οδηγούν σε χαμηλή επαγγελματική ικανοποίηση, η οποία συνδέεται με την ψυχική υγεία των εργαζομένων και την υψηλή παραγωγικότητα.
Άραγε τι αποτελέσματα θα είχε μια έρευνα μέτρησης της επαγγελματικής ικανοποίησης των εργαζομένων σήμερα στην εταιρεία;
Χωρίς καμιά διάθεση συνδιοίκησης αλλά με στόχο την προστασία των μελών που εκπροσωπούμε, σας καλούμε να εισηγηθείτε την τροποποίηση της εν λόγω απόφασης με αντίστοιχη τροποποίηση και του Κανονισμού Λειτουργίας και να αξιοποιήσετε όλα τα στελέχη της εταιρείας, η οποία αυτήν την περίοδο χρειάζεται τη συμβολή όλων απέναντι στις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει.
Σας απευθύνουμε αυτήν την επιστολή ζητώντας συνάντηση σε εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να σας εκθέσουμε τις απόψεις μας για το θέμα.

 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                         Ι. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ                                                         ΕΙΡ. ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1475