Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού ΔΕΗ - Κλάδου Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε.Η.

ΚΛΑΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αριθμ. Απόφασης Πρωτ. Αθηνών 4286/59

ΓΡΑΦΕΙΑ: Στουρνάρη 73-75 (1ος ημιόρ.), ΑΘΗΝΑ – Τ.Κ. 104 32

Τηλ.: 210-5240395, FAX: 210-5244466

Φόρμα Επικοινωνίας