Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού ΔΕΗ - Κλάδου Ηλεκτρικής Ενέργειας


                                                                                        
 
 
 
 
ΠΡΟΣ:   ΠΡΟΕΔΡΟ & ΔΝΣ ΔΕΗ Α.Ε.
                                                                                                                   κ. Εμμ. Παναγιωτάκη

 

Θέμα: Ανοικτή Επιστολή προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ ΑΕ και Πρόεδρο της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ για την κατάργηση του καθεστώτος ατομικών συμβάσεων του προσωπικού της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ και την ένταξή τους στον ΚΚΠ-ΔΕΗ.

 
Η απόφαση της ΔΕΗ ΑΕ περί απορρόφησης της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (Απόφαση Δ.Σ. ΔΕΗ αριθ. 132/20.11.2018) φέρνει στην επιφάνεια, για μία ακόμα φορά, το θέμα των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων στη θυγατρική Εταιρεία.
Παρά το γεγονός ότι ο Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού ΔΕΗ – ΚΗΕ, μαζί με το Σωματείο Διπλωματούχων Μηχανικών ΔΕΗ – ΚΗΕ  και τα υπόλοιπα πρωτοβάθμια Σωματεία της ΓΕΝΟΠ, εξαρχής είχαν τονίσει ότι το εργασιακό καθεστώς στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., με την καθιέρωση ατομικών συμβάσεων εργασίας είναι απαράδεκτο, η διατήρησή του επί τριετίας είναι γεγονός  για το οποίο φέρετε ακέραια την ευθύνη.
Το τελευταίο διάστημα, με τη στρατηγική απόφαση περί συγχώνευσης, διατυπώθηκαν επίσημα οι δεσμεύσεις της Διοίκησης - μέσω του ΓΔ/ΑΝΠΟ της Εταιρείας κ. Γ. Δαμάσκου - σε σχετική ενημέρωση - διαβούλευση (21.12.2018) επί των θεμάτων των εργαζομένων της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (ΓΔ/ΑΝΠΟ 3012/6.12.18). Η Διοίκηση έθεσε την 31η  Δεκεμβρίου 2018, ως στόχο για την μετακίνηση του προσωπικού και την απορρόφηση της Εταιρείας.
Έκτοτε η ένταξη του προσωπικού της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. στον Κανονισμό Καταστάσεως Προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. και η σύναψη Ειδικής Συμπληρωματικής ΣΣΕ, καθυστερεί αδικαιολόγητα (σχεδόν επί τρίμηνο), διατηρώντας το επί τριετία πρωτοφανές κι απαράδεκτο καθεστώς των ατομικών συμβάσεων για εργαζόμενους σε Επιχείρηση του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε.
Το ανώμαλο αυτό καθεστώς μόνο ανισότητες μεταξύ των εργαζομένων δημιούργησε όπως αποδεικνύεται από την υπ. αριθμ. 67/27.2.19 ανοικτή επιστολή του σωματείου εργαζομένων της ΔΕΗ Ανανεώσιμες.


Κύριε Πρόεδρε και Διευθύνοντα Σύμβουλε,

σας καλούμε να προχωρήσετε άμεσα στην ένταξη του προσωπικού της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. στον ΚΚΠ της ΔΕΗ Α.Ε. και στη σύναψη Ειδικής Συμπληρωματικής ΣΣΕ για τους εργαζόμενους της Εταιρείας, ώστε να τερματιστεί διά παντός το ανώμαλο καθεστώς των ατομικών Συμβάσεων μέσα στον Όμιλο ΔΕΗ και οι συνάδελφοι απερίσπαστοι να καταβάλλουν τη μέγιστη προσπάθεια ώστε η ΔΕΗ να καλύψει το χαμένο χρόνο και έδαφος στο χώρο των ΑΠΕ.


ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                     Ι. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ                                                           Γ. ΓΕΩΡΓΗΣ

 

ΚΟΙΝ/ΣΗ:

Υπουργό Ενέργειας & Περιβάλλοντος
Διοίκηση ΔΕΗΑΝ Α.Ε.
Γεν. Δ/ντή ΑΝΠΟ ΔΕΗ
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ
Εκπρόσωποι εργαζομένων στο Δ.Σ. ΔΕΗ Α.Ε.
Πρωτοβάθμια Σωματεία