Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού ΔΕΗ - Κλάδου Ηλεκτρικής Ενέργειας




                                                                           
 
                                                                             ΠΡΟΣ:   -   ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ
-        Γ.Δ.  ΑΝΠΟ ΔΕΗ Α.Ε.
-        ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

 
ΘΕΜΑ:   Σχέδιο ΕΣΣΕ ΔΕΗΑΝ 1

To σχέδιο Επιχειρησιακής ΣΣΕ της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ εντάσσει τους εργαζόμενους στην τελευταία, σε καθεστώς ΚΚΠ-ΔΕΗ, όχι όμως και στο προσωπικό της ΔΕΗ.

Η προσπάθεια να εμφανιστούν οι σύλλογοι ως σύμφωνοι με το σχέδιο ΣΣΕ θα πέσει στο κενό. Το σχέδιο ΣΣΕ απέχει πολύ από τις ανάγκες των εργαζομένων. Οι τελευταίοι καταλαβαίνουν ότι βρίσκονται σε ομηρεία μπροστά στην ρευστότητα των εξελίξεων στη ΔΕΗ και στις ΑΠΕ.

Η δανειοδότηση της ΔΕΗ AE συνδέθηκε με την ενεχυρίαση των μετοχών της στη ΔΕΗΑΝ, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση, αν όχι και ματαίωση της απορρόφησης της τελευταίας από τη μητρική Επιχείρηση. Οι εργαζόμενοι έχουν κάθε λόγο να ανησυχούν, να κινητοποιούνται.

Ο σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού απαιτεί την ένταξη των εργαζόμενων της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ στο τακτικό προσωπικό της ΔΕΗ. Όχι άλλες καθυστερήσεις, το καθεστώς των ατομικών Συμβάσεων συνιστά κίνδυνο για όλους τους εργαζόμενους στον Όμιλο της ΔΕΗ και θα πρέπει να καταργηθεί. Να σταματήσει ο εμπαιγμός! Όχι άλλες «δεσμεύσεις» χωρίς αντίκρισμα.


ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                       Ι. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ                                                       Γ. ΓΕΩΡΓΗΣ

        

ΚΟΙΝ/ΣΗ

Υπουργό Ενέργειας & Περιβάλλοντος
Πρόεδρο & ΔΝΣ ΔΕΗ Α.Ε.
Εκπρόσωποι εργαζομένων στο ΔΣ ΔΕΗ Α.Ε.
Πρωτοβάθμια Σωματεία