Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού ΔΕΗ - Κλάδου Ηλεκτρικής Ενέργειας

                                              ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                    Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η    Νο  1

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Η εκλεγμένη, από τη Γενική Συνέλευση της 30/1/2023, Εφορευτική Επιτροπή, που συνεδρίασε σήμερα  (2 Φεβρουαρίου 2023), καθόρισε σαν ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών του Συλλόγου την 15η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ. 

Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1264/82, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του Ν.4808/21, και του Καταστατικού του Συλλόγου και έχουν σχέση με την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και των αντιπροσώπων για τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθηνών.

     Ο τρόπος ψηφοφορίας θα είναι υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό σύστημα ή με φυσική παρουσία.

    Η επιστολική ψηφοφορία θα είναι δυνατή μόνο για συναδέλφους που δε διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email).

     Με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερωθείτε για όλες τις λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και τον τρόπο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

     

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                    

                                    ΣΑΖΑΛΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

                                    ΜΑΝΤΑ ΕΛΕΝΗ

                                    ΠΙΣΤΙΟΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

                                    ΠΡΟΥΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ