Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού ΔΕΗ - Κλάδου Ηλεκτρικής Ενέργειας


Αγαπητοί συνάδελφοι,

Λόγω προβλήματος που ανέκυψε με τα ΕΛ.ΤΑ., η αποστολή της επιστολικής ψήφου για τις Εκλογές του Συλλόγου μας δεν κατέστη δυνατό να γίνει ατελώς.
Οι συνάδελφοι εκτός Αθηνών που θα ψηφίσουν στις Εκλογές του ΣΕΠ από 19/5/2016 έως και 24/5/2016, θα αποζημιωθούν πλήρως από το Σύλλογό μας για τη δαπάνη αποστολής του φακέλου με την ακόλουθη διαδικασία:

-          Αφού καταβάλουν το αντίτιμο στο ταχυδρομικό κατάστημα, θα εσωκλείσουν την απόδειξη στο μεγάλο φάκελο μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα (κλειστοί φάκελοι με τα ψηφοδέλτια προτίμησης, βιβλιάριο, υπεύθυνη δήλωση) και θα τον αποστείλουν στην POST RESTANTE.

-          Κατά την επιστροφή από το Σύλλογο του βιβλιαρίου, μαζί θα αποσταλεί σε κάθε συνάδελφο και το πλήρες αντίτιμο.

-          Εναλλακτικά, η απόδειξη της δαπάνης μπορεί να αποσταλεί και με ΦΑΞ (210 5244466)

Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και στην περίπτωση ομαδικής αποστολής.

 
Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους εκτός Αθήνας ότι:

α) Η διαδικασία επιστολικής ψήφου αρχίζει, σύμφωνα με το καταστατικό, επτά (7) ημέρες πριν την 25/5/2016, ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών στην έδρα του Συλλόγου (δηλαδή, από 19/5/2016).

β) Προσμετρούνται οι φάκελοι που παραλήφθηκαν από την POST RESTANTE μέχρι το χρόνο λήξης της ψηφοφορίας στην Έδρα του Συλλόγου, δηλαδή μέχρι την 25/5/2016, ώρα 18:00.

 
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ