Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού ΔΕΗ - Κλάδου Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

 
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ


Αξιότιμοι κύριοι,

Είναι γνωστό, ότι κάθε αλλαγή, που επιχειρείται, για να έχει αποτέλεσμα και επιτυχία θα πρέπει να γίνεται αποδεκτή και από τους ίδιους τους εργαζόμενους που τους αφορά. Άλλωστε αυτά διδάσκονται τα στελέχη στα Σεμινάρια Management,  που πληρώνει η εταιρεία με υποχρεωτική μάλιστα συμμετοχή. 
Στην περίπτωση όμως της αναδιοργάνωσης της 14/2 (σε συνέχεια αυτών του Μαρτίου, Αυγούστου και Νοεμβρίου 2018 και του Σεπτεμβρίου 2019) είδαμε ανάκληση καθηκόντων πολλών έμπειρων στελεχών με σημαντικά προσόντα, με αποτέλεσμα μισθωτοί με διοικητικοοικονομική κατάρτιση να μεταφέρονται σε Τεχνικούς Τομείς, στελέχη να μετατρέπονται σε απλούς υπαλλήλους και να παραμένουν στην ίδια δομή με πλήρη αντιστροφή των ρόλων. 

Αλήθεια σε ποιο Σεμινάριο management το ακούσατε ότι αυτό θα συμβάλλει στην αποδοτικότητα, γιατί μάλλον εμάς θα μας διέφυγε;  
Ο συνεχής αυτός μετασχηματισμός πού αποβλέπει; Σε ένα σύγχρονο οργανωτικό σχήμα, ευέλικτο, αποτελεσματικό ή στην τοποθέτηση κυρίως αυτών που δεν αμφισβητούν και συμμορφώνονται με τη Διοίκηση, όπως μας μεταφέρθηκε ότι ειπώθηκε δια στόματος του πλέον αρμόδιου Γενικού και υπέρμαχου της ενσυναίσθησης τουλάχιστον στις εταιρικές παρουσιάσεις;

Αντίστοιχα στις προκηρύξεις θέσεων ευθύνης, που εκδόθηκαν αμέσως μετά την αναδιοργάνωση παρατηρείται το οξύμωρο:

Τα προσόντα κατηγοριών μη πτυχιούχων (π.χ. Χειριστές Η/Υ και Τεχνικοί άνευ ειδικότητας) δεν θεωρήθηκαν επαρκή για μη διευθυντικές θέσεις στις Διευθύνσεις της Εταιρείας, κρίθηκαν όμως επαρκέστατα για διευθυντικές θέσεις στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.
Χωρίς να υποτιμούμε διόλου την προσφορά των συναδέλφων ρωτάμε:

Σε ποια σύγχρονη εταιρεία θα μπορούσαν να ανατεθούν διευθυντικά καθήκοντα κρίσιμων τομέων διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού σε χειριστές Η/Υ και τεχνικούς άνευ ειδικότητας;
Άλλωστε, σύμφωνα με το άρθρο Α.3 του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού/ΑΔΜΗΕ, στην Κατηγορία Γ – Στελέχη Γενικών Θέσεων εντάσσονται αποκλειστικά πτυχιούχοι.

Επίσης, είναι απορίας άξιο, πώς «ξεχάστηκαν» να συμπεριληφθούν οι πτυχιούχοι πληροφορικής (ΔΟ1/Ζ) μη τεχνολογικής κατεύθυνσης στην προκήρυξη για τη θέση Διευθυντή Κλάδου Πληροφοριακών Συστημάτων της Διεύθυνσης Πληροφορικής; 

Aξιότιμοι κύριοι, 
Η εμπιστοσύνη αποτελεί για τους εργαζόμενους μια καθοριστική αρχή και αυτή δημιουργείται μέσα από την αξιοπιστία της διοίκησης, το σεβασμό με τον οποίο οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι τους φέρονται, και το βαθμό στον οποίο πιστεύουν ότι θα αντιμετωπιστούν δίκαια. 

Ένα εργασιακό περιβάλλον χτίζεται μέσα και από τις καθημερινές σχέσεις των εργαζομένων και των διευθυντών τους – δεν είναι μόνο προγράμματα και παροχές για τις οποίες έχετε δείξει αναμφίβολα ενδιαφέρον. 
Μια νέα ταυτότητα και εταιρική κουλτούρα δεν εμφανίζεται από μόνη της ούτε είναι αποτέλεσμα εκτέλεσης εντολών. Οικοδομείται ως αποτέλεσμα μιας συνεχούς διαδικασίας εμπιστοσύνης, σεβασμού και απαιτεί αμφίδρομη επικοινωνία, συνεργασία και κατανόηση.

Σε αυτό το πεδίο κρινόμαστε όλοι.
 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
        Ι.ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ                                                                  Γ. ΓΕΩΡΓΗΣ