Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού ΔΕΗ - Κλάδου Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ (ΚΔΕΠ) ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΤΗΝ 3η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ “ELEC.TEC”


Από τις 21 έως 24 Φεβρουαρίου 2020 θα διενεργηθεί η Τρίτη διεθνής  έκθεση ηλεκτρολογικού υλικού και φωτισμού  “Elec.tec”, στο εκθεσιακό κέντρο MEC Παιανίας, όπου και θα υποδεχθεί χιλιάδες επαγγελματίες από τον χώρο του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, του φωτισμού και των συστημάτων ασφαλείας. Στην έκθεση “Elec.tec” 2020, θα συμμετέχει και το  Κέντρο Δοκιμών  Ερευνών  και Προτύπων (ΚΔΕΠ) της ΔΕΗ Α.Ε ένα από τα μεγαλύτερα Εργαστηριακά Κέντρα Δοκιμών και Ελέγχων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό χώρο.   
Το ΚΔΕΠ με τη συμμετοχή του στην “Elec.tec” 2020, θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει και να προβάλει τις υπηρεσίες του κυρίως των Εργαστηρίων Ηλεκτρολογικών Δοκιμών & Μετρήσεων, Φωτομετρίας, το νέο εργαστήριο ρομποτικής και Ψηφιακών Συστημάτων και τις εφαρμογές των Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων στον έλεγχο κρίσιμων υποδομών.

Αναλυτικές πληροφορίες των δυνατοτήτων και των προσφερόμενων υπηρεσιών του ΚΔΕΠ παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα: